Пътнотранспортните произшествия възникват неочаквано, обикновено без предупреждение. Обикновено са съпроводени с травми, които често са животозастрашаващи. В такива случаи най-важна е помощта, която се оказва в първите минути на инцидента!

Статистиката на смъртността при жертви на ПТП:

  • 57% от жертвите загиват в първите няколко минути от катастрофата.
  • 22% загиват по време на транспортирането до болнично заведение.
  • 21% загиват в последващите 30 дни след кастрофата.

Нарастващият брой злополуки по пътищата налага все повече хора да могат на оказват първа долекарска помощ!

1. Осигуряване на безопасност.
2. Оценка състоянието на пострадалия. Незабавни мерки.
3. Обадете се на телофон 112.
4. Оказване на помощ.

Първа помощ

Основно правило при първата помощ е, че оказващият помощта винаги трябва да осигури първо собствената си безопасност. Никога не застрашавайте собствения си живот!

ПТП
спаси живот

Информацията, предоставена на тази уебстраница, има само образователен характер и не може да замени професионален съвет, консултация или лечение. Авторите на материалите не носят отговорност за каквито и да било действия, предприети въз основа на информацията, предоставена на този уебсайт. Всяка кризисна ситуация и бедствие са уникални, и се препоръчва да се консултирате с квалифициран здравен или кризисен специалист за персонализиран съвет и ръководство. Уебсайтът не носи отговорност за евентуални загуби, вреди или пропуски, произтичащи от използването на предоставената информация. Потребителите се приканват да проверяват актуалността на предоставената информация и да се консултират с авторитетни източници при необходимост. Уебсайтът не гарантира точността, пълнотата или актуалността на информацията и не носи отговорност за евентуални пропуски или грешки в съдържанието.