1. Ограничение на Отговорността: Информацията, предоставена на този уебсайт, е предназначена само за образователни и информационни цели. Нито един аспект на този уебсайт не създава медицински отношения, а съветите не трябва да бъдат приемани като заместителство на професионален медицински съвет.
  2. Точност и Актуалност: Уебсайтът се стреми към точност и актуалност в предоставяната информация, но не гарантира пълната точност. Потребителите трябва да проверяват предоставената информация и да се консултират с медицински специалисти при необходимост.
  3. Отговорност за Използване: Използването на предоставената информация става на собствен риск. Уебсайтът не носи никаква отговорност за вреди или загуби, произтичащи от решения, взети въз основа на информацията на уебсайта.
  4. Спешни Медицински Случаи: За спешни медицински случаи, потребителите следва незабавно да се консултират с квалифициран здравен специалист или да потърсят медицинска помощ незабавно!
  5. Външни Връзки: Връзките към външни уебсайтове са предоставени за удобство и уебсайтът не носи отговорност за съдържанието или достоверността на информацията на външни сайтове.
  6. Информационен Характер: Информацията на този уебсайт не е предназначена за медицинска диагноза или лечение. Преди започване на лечение, потребителите следва да се консултират с медицински специалист.

Този дисклеймър се препоръчва да бъде внимателно прочетен и разбран преди използване на предоставената информация!