Внезапния сърдечен арест може да се случи на всеки по всяко време, където и да се намира. Кардиопулмоналната ресусцитация (КПР) спасява животи! Своевременно и качествено оказаната първа помощ увеличава шансовете за преживяване на сърдечен арест.

1. Провери

Увери се, че е безопасно да се приближиш
• Провери дали пострадалият реагира
• Отведи главата назад, повдигни брадичката и провери дали диша
• Ако дишането липсва или не е нормално, има нужда от КПР

спаси живот провери

2. Обади се

• Обади се на тел. 112 и следвай инструкциите
• Ако още някой може да помогне, помоли го да се обади
на тел. 112 вместо теб и да донесе АВД, ако е възможно

спаси живот обади се

3. Притискай

• Притисканията на сърцето са най-важни за оцеляването.
Не отлагай и не прекъсвай притисканията на сърцето

• Постави двете си ръце в центъра на гърдите
• Притискай гърдите 5 до 6 см с темпо 100-120 пъти в минута
в ритъма на “Stayin´Alive”
• Притискай силно и бързо. Не се тревожи, не можеш да навредиш
• Ако разполагаш с АВД, включи го незабавно
и следвай инструкциите
• Когато СМП пристигнат, продължавай докато
ти кажат да спреш
• Браво! Да направиш нещо, за да спасиш живот
ВИНАГИ е по-добре, отколкото да не направиш нищо

спаси живот притискай

Внезапният сърдечен арест е една от основните причини за смърт в Европа. В зависимост от дефиницията на внезапен сърдечен арест, 55-113 на 100,000 жители население или 350,000 до 700,000 души годишно, биват засегнати. Част от пострадалите биха имали шанс за живот, ако очевидци на инцидента започнат КПР. Внезапният сърдечен арест би взел по-малко жертви ако повече хора са обучени в основното поддържане на живота.