Първата помощ е критично важен набор от умения и процедури, които всеки човек трябва да владее. Тя може да спаси живот и да помогне на пострадали в различни неотложни ситуации.

 1. Оценка на ситуацията:
  • Първият стъпка при оказване на първа помощ е оценката на ситуацията. Трябва да се уверим, че мястото на инцидента е безопасно както за пострадалите, така и за помощниците.
  • Ако ситуацията е опасна (например, наличие на огън, токов удар или опасни химикали), трябва да се изчака подходящ момент за действие.
 2. Повикване на помощ:
  • Винаги трябва да се повика професионална медицинска помощ, ако ситуацията е сериозна или ако не сте сигурни какво трябва да правите.
  • Използвайте телефона си или помолете друг човек да обади на службата за спешни случаи.
 3. Оценка на състоянието на пострадалия:
 4. За спиране на кръвотечения:
  • Използвайте подходящи средства като превръзка или директен натиск върху раната, за да спрете кръвотечението.
  • Поддържайте повдигнат кървящия крайник, ако е възможно, за да намалее кървенето.
 5. Стабилно странично положение:
  • Ако пострадалия диша и има пулс го поставете в стабилно странично положение
 6. Имобилизация на наранените участи:
  • Ако има съмнение за наличие на наранени кости или стави, не се опитвайте да ги намествате, а имобилизирайте участъка с помощта на фиксиращи материали (например, лента или дъска).
 7. Утешаване и подкрепа:
  • Важно е да се утеши пострадалия и да се предостави морална подкрепа.

Тези основни принципи и действия по първа помощ са от съществено значение в различни неотложни ситуации. Знанието и умението да се предостави първа помощ може да спаси живот и да помогне на хора в беда. Не забравяйте да се консултирате с професионалисти и да следвате медицинските съвети, когато е необходимо.

Основно поддържане на живота

Алгоритъм на поведение