Основно поддържане на живота СТЪПКА-ПО-СТЪПКА

Безопасност

спаси живот безопасност
Уверете се, че Вие, пострадалия и околните сте в безопасност
Проверете дали пострадалият е в съзнание

спаси живот провери съзнание
Разтърсете го внимателно
Извикайте му силно: “Добре ли си?”
Дихателни пътища

спаси живот дихателни пътища

Осигурете проходимост на дихателните пътища и проверете за дишане
• Ако не отговаря, обърнете пострадалия по гръб
• С ръка на челото и пръсти под брадичката нежно наклонете галвата на пострадалия назад, повдигайки брадичката за осигуряване на проходимост на дихателните пътища
Дишане

спаси живот lungs

Гледайте и слушайте за дишане
• Гледайте и слушайте за дишане НЕ ПОВЕЧЕ от 10 секунди
• Пострадал, който едва диша или поема въздух рядко, бавно и шумно, НЕ диша нормално
Ако не диша нормално или липсва дишане

спаси живот обади се

Обадете се на спешните служби
• Ако липсва дишане или дишането не е нормално, помолете някой да се обади на 112 или се обадете вие
• По възможност стойте до пострадалия
Включете функцията високоговорител или използвайте hands-free, за да можете да започнете КПР, докато говорите със спешните служби
Пратете някой за АВД

спаси живот АВД
• Пратете някой да вземе АВД ако има налично
• Ако сте сами НЕ ОСТАВЯЙТЕ пострадалия, а започнете КПР
Циркулация

основно поддържане на живота

Започнете гръдни притискания

спаси живот кпр
• Застанете встрани на пострадалия
• Поставете дланта си по средата на гръдния кош – долната половина на гръдната кост (стернум)
• Поставете другата длан върху първата и сключете пръстите си
• Дръжте ръцете изпънати
• Позиционирайте се вертикално над гръдния кош на пострадалия и притиснете стернума около 5 см (но не повече от 6 см)
• След всяко притискане освободете целия натиск на гърдите, без да губите контакт между вашите ръцете и гръдната кост
• Повтаряйте със скотост 100 – 120 притискания в минута
Комбинирайте обдишване с гръдни компресии

спаси живот кпр

Ако сте обучени да правите това
Ако сте обучени да правите това, след 30 компресии, отворете дихателните пътища отново, като използвате наклон на главата и повдигане на брадичката
• Притиснете меката част на носа, като използвате показалеца и палеца на ръката ви върху челото
• Оставете устата на пострадалия да се отвори, но поддържайте брадичката повдигната
• Поемете нормално въздух и поставете устните си около устата на жертвата, като се уверите, че няма да има пропускане на въздух
• Вдухайте равномерно в устата, като наблюдавате дали гърдите да се повдигнат за около 1 секунда, както при обикновено дишане. Това е ефективен спасителен дъх
• Поддържайки наклона на главата и повдигането на брадичката, отдалечете устата си от пострадалия и наблюдавайте дали гърдите да се спускат като излиза въздуха
• Поемете още един нормален дъх и вдухайте в устата на пострадалия още веднъж, за да направите общо две спасителни вдишвания
• Не прекъсвайте гръдните притискания за повече от 10 секунди дори едното или двете спасителни обдишвания да не са ефективни
• След това върнете ръцете си без забавяне в правилната позиция позиция на стернума и направете още 30 гръдни притискания
• Продължете гръдните компресии и спасителните обдишвания в съоношение 30:2
КПР без обдишване

основно поддържане на живота
Ако не сте обучени или не можете да обдишвате, правете КПР без обдишване (непрекъснати компресии със скорост 100-120 в минута)
Когато пристигне АВД

АВД Дефибрилатор

Включете АВД и поставете електродите
• Веднага щом АВД пристигне, го включете и прикрепете подложките на електродите към кожата на гърдите на пострадалия
• Ако повече от един човек оказва помощ, КПР не трябва да се прекъсва докато електродите се поставят на гърдите
Следвайте гласовите/визуалните инструкции

спаси живот дефибрилатор
• Следвайте гласовите и/или визуалните инструкции, без да се бавите
Ако се препоръчва шок, уверете се, че нито вие, нито някой друг докосва пострадалия
• Натиснете шоковия бутон, както е указано
• След това веднага възобновете КПР и продължете следвайки насоките на АВД
Ако не се пропоръчва шок

основно поддържане на живота
Ако не се препоръчва шок веднага възобновете КПР и продължете следвайки насоките на АВД
Ако няма наличен АВД

спаси живот кпр
• Ако няма наличен АВД, ИЛИ докато чакате да бъде донесен продължавайте КПР
• Не прекъсвайте ресусцитацията докато:
• Здравен специалист Ви каже да спрете ИЛИ
• Пострадалия определено се събужда, движи се, отваря очи и диша нормално ИЛИ
• Вие се изтощите
• Рядко се случва само КПР да рестартира сърцето. Освен ако сте сигурни, че пострадалият се е възстановил продължете КПР
• Признаци, че пострадалият се е възстановил
• Събужда се
• Движи се
• Отваря очи
• Диша нормално
Ако не реагира, но диша нормално

стабилно странично положение

Поставете пострадалия в стабилно странично положение
• Ако сте сигурни, че пострадалият диша, но въпреки това не реагира го поставете в стабилно странично положение
• Бъдете готови незабавно да започнете КПР, ако пострадалия стане неконтактен, с липсващо или необичайно дишане
Основно поддържане на животаСТЪПКА-ПО-СТЪПКА

ERC 2021 Guidlines

Основно поддържане на живота

изображения: Flaticon.com