бедствия аварии промишлени отровни вещества

При получаване на сигнал „Опасност от химическо замърсяване“, запазете самообладание и предайте за опасността на съседите.

Ако сте в къщи, затворете и уплътнете прозорците, вратите и отдушниците, и закрепете към тях мокри одеяла и завеси. При възможност заемете горните етажи на сградата. Пригответе си противогаза за използване, а ако нямате такъв, намокрете марлена превръзка или кърпа:

  • при ХЛОР – с 5% воден разтвор на сода бикарбонат
  • при АМОНЯК – с 5-10% разтвор на лимонена киселина (лимонтузу) или натопена в оцет.

Когато се намирате на открито, напуснете заразения район в посока перпендикулярна на разпространението на газовия облак.

Когато сте в превозно средство, затворете прозорците,спрете вентилацията на купето и напуснете замърсения район по най-късия път.

Помогнете на пострадалите. Изведете ги на чист въздух. Не правете изкуствено дишане, освободете ги от стягащите дрехи.

При отравяне с амоняк се препоръчва чист въздух. При поражения на кожата от амоняк – измиване с чиста вода. Направете промивка на очите с вода.

На пострадалите от хлор промийте очите, носа и устата с вода. Пострадалите се изпращат в болнично заведение.

След отстраняване на аварията, проветрете помещенията и избършете мебелите, пода и стените с влажна кърпа.

Обработвайте хранителните продукти чрез обилно измиване и отстраняване на повърхностния слой. Плодове и зеленчуци от открити площи да се ползват след разрешение на компетентните органи.

Не извеждайте на паша домашни животни в замърсени райони.


бедствия аварии промишлени отровни вещества

Информацията, предоставена на тази уебстраница, има само образователен характер и не може да замени професионален съвет, консултация или лечение. Авторите на материалите не носят отговорност за каквито и да било действия, предприети въз основа на информацията, предоставена на този уебсайт. Всяка кризисна ситуация и бедствие са уникални, и се препоръчва да се консултирате с квалифициран здравен или кризисен специалист за персонализиран съвет и ръководство. Уебсайтът не носи отговорност за евентуални загуби, вреди или пропуски, произтичащи от използването на предоставената информация. Потребителите се приканват да проверяват актуалността на предоставената информация и да се консултират с авторитетни източници при необходимост. Уебсайтът не гарантира точността, пълнотата или актуалността на информацията и не носи отговорност за евентуални пропуски или грешки в съдържанието.