бедствия аварии пожар

Запазете самообладание и предайте за опасността на хората около вас.

При пожар в сграда изключете електричеството, газта, затворете прозорците и вратите. Напуснете сградата, като използвате стълбището, външни стабилни стълби, балкони и др. Не използвайте асансьорите.

За напускане на сградата през балкони използвайте въжета, ако нямате направете от чаршафи, одеяла и завеси. При преминаване през задимено пространство, поставете мокра кърпа на устата и носа, намокрете дрехите си, покрийте откритите части на тялото с мокри кърпи. Движете се приведени.

Ако се запали част от облеклото ви, бързо съблечете горящата дреха, ако това е невъзможно, загасете чрез обвиване с друга дреха или одеяло.

Ако е невъзможно да излезете от сградата, изкачете се на покривната площадка. Ако сте в жилищно помещение и няма възможност да го напуснете, най-добре е да влезете в банята. Уплътнете вратата с мокри дрехи или кърпи и пуснете душа. Обливайте се с вода, за да не прегрее организмът. Опитайте да сигнализирате за своето местонахождение по мобилен телефон или някакъв друг начин.

Особено опасни при горене на пластмаси са токсичните газове. При тях се отделя фосген, циановодород, въглероден оксид и други съединения със силен токсичен ефект. След пребиваване в района на пожара, трябва да преминете през медицински преглед.

Помогнете на пострадалите. Изведете ги на чист въздух. Не правете изкуствено дишане, освободете ги от стягащите дрехи. Потърсете специализирана медицинска помощ.

При отравяне с въглероден оксид (СО), пострадалите се изнасят на чист въздух, разхлабват се дрехите им и се оставят в покой. При рязко спадане на кръвното налягане се прави изкуствено дишане. Пострадалите се транспортират до болнично заведение.

Ако се намирате на открито в замърсения район, незабавно го напуснете в посока перпендикулярна на разпространението на газовия облак и потърсете помощ от медицинските власти.

Ако сте в превозно средство, затворете прозорците, спрете вентилацията на купето и по най-късия път напуснете замърсения участък.


бедствия аварии пожар

Информацията, предоставена на тази уебстраница, има само образователен характер и не може да замени професионален съвет, консултация или лечение. Авторите на материалите не носят отговорност за каквито и да било действия, предприети въз основа на информацията, предоставена на този уебсайт. Всяка кризисна ситуация и бедствие са уникални, и се препоръчва да се консултирате с квалифициран здравен или кризисен специалист за персонализиран съвет и ръководство. Уебсайтът не носи отговорност за евентуални загуби, вреди или пропуски, произтичащи от използването на предоставената информация. Потребителите се приканват да проверяват актуалността на предоставената информация и да се консултират с авторитетни източници при необходимост. Уебсайтът не гарантира точността, пълнотата или актуалността на информацията и не носи отговорност за евентуални пропуски или грешки в съдържанието.