бедствия аварии катастрофи

Пътно-транспортните катастрофи са особена категория кризисни ситуации, които могат да причинят смъртта на много хора. За съжаление, те са част от ежедневието ни и възможността човек да загине при катастрофа е много по-голяма, отколкото при природни бедствия.

Запомнете: Първите 5-6 минути са от решаващо значение за спасяване живота на пострадалите.

Известете КАТ и „Спешна медицинска помощ“, спрете преминаващите коли и поискайте помощ.

Опитайте се да оцените състоянието на пострадалите и степенувайте по важност действията си.

Преди всичко установете дали има:

Нараняване с обилно кръвотечение.

Наличие на самостоятелно дишане.

Запазена сърдечна дейност.

Счупени кости и признаци на други тежки увреждания.

Ако обстоятелствата налагат, пренесете пострадалия,поставен върху твърда подложка (дъска) на безопасно място. Пазете гръбнака и избягвайте резките движения.

Не допускайте при изнасяне на пострадалия от автомобила да бъде теглен за главата или крайниците, защото е възможно да му бъдат нанесени допълнителни, фатални за живота му травми. Ако поради опасност от пожар или други съображения се налага да пренесете пострадалите на по-голямо разстояние, направете го много внимателно.

При липса на дишане осигурете свободен дихателен път чрез:

Изпъване на главата максимално назад — внимавайте за счупени шийни прешлени.

Отворете устата чрез повдигане и изтласкване на долната челюст напред и нагоре с пръстите на двете ръце, а с палците упражнете натиск върху брадата на пострадалия.

Огледайте устната кухина и при наличие на чужди тела или счупени зъби (протези и др.) почистете с пръст, увит с марля или с чиста кърпа. Ако дишането не се възстанови, започнете незабавно изкуствено дишане по метода „уста в уста“ или с апарат за изкуствено дишане.

При липса на сърдечна дейност: 

Основно поддържане на живота

Установете наличие или липса на пулс чрез палпация на „сънната” артерия по предно страничната част на шията. При липса на пулсации, започнете незабавно външно притискане на сърцето, с честота 100-120 притискания в минута.

Поставете дланта на едната си ръка върху долната трета на гръдната кост с пръсти, успоредни на ребрата на пострадалия. Притискайте. Дланта на другата ръка поставете върху първата. Притискането се извършва с изправени в лактите ръце. При всеки натиск гръдния кош на пострадалия трябва да хлътва 3-5 см.

Когато сте двама, единият коленичи отстрани до главата на пострадалия и извършва изкуствено дишане по метода „уста в уста“ или с апарат за изкуствено дишане, а вторият извършва външно притискане на сърцето, като на всеки 30 притискания спира, за да се извърши обдишване.

Когато сте сам, извършвате същите действия в следната последователност – на всеки 30 притискания на гръдната кост се правят по две последователни обдишвания.

При нараняване, съпроводено с обилно кръвотечение, незабавно трябва да се предприеме кръвоспиране:

Притиснете с пръстите на ръката наранения кръвоносен съд към подлежащата кост.

Притиснете крайника над раната с гумена тръба (Есмарх), турникет или триъгълна кърпа. На превръзката поставете лист с точния час на манипулацията.

Компресивна стерилна превръзка – с бинт или стерилен превързочен пакет се прави стегната превръзка на раната.

При нараняване и изгаряне се правят сухи стерилни превръзки на раната с помощта на бинт или триъгълна кърпа.

При навяхване, изкълчване, счупване не се допускат опити за наместване на увредения крайник. При увреждане на костно-ставния апарат крайникът се обездвижва с надувни (телени) шини или с подръчни средства — дъски, чадъри и др. Основно изискване е да се обездвижат най-малко две съседни на увреждането стави.

Във всички случаи, когато пострадалият е в състояние на безсъзнание, но има запазено дишане и сърдечна дейност, е необходимо да се постави в странично стабилно положение, за да се предотврати поглъщане на евентуално повърнати материали.


бедствия аварии катастрофи

Информацията, предоставена на тази уебстраница, има само образователен характер и не може да замени професионален съвет, консултация или лечение. Авторите на материалите не носят отговорност за каквито и да било действия, предприети въз основа на информацията, предоставена на този уебсайт. Всяка кризисна ситуация и бедствие са уникални, и се препоръчва да се консултирате с квалифициран здравен или кризисен специалист за персонализиран съвет и ръководство. Уебсайтът не носи отговорност за евентуални загуби, вреди или пропуски, произтичащи от използването на предоставената информация. Потребителите се приканват да проверяват актуалността на предоставената информация и да се консултират с авторитетни източници при необходимост. Уебсайтът не гарантира точността, пълнотата или актуалността на информацията и не носи отговорност за евентуални пропуски или грешки в съдържанието.