бедствия аварии горски пожар

Определете посоката на вятъра и напуснете района, който ще попадне в обсега на пожара.

Съобщете за пожара на телефон 112 или в кметството на населеното място, общината или на Гражданска защита.

Ако сте блокирани от огъня, потърсете естествени препятствия – просеки, пътища, поляни, сечища или други голи места. Използвайте вода, ако има наблизо намокрете дрехите и тялото си или се потопете в нея.

Покрийте откритите части на тялото си, пред устата и носа си поставете намокрена кърпа или плат. Придвижвайте се приведени. Дрехите не се свалят – те поемат част от топлината.

При действията си изхождайте от обстоятелството, че пожарът се разпространява по-бързо по посока на вятъра и по склон – от ниските части към върха.

Оказвайте съдействие на гасаческите екипи при локализиране на пожарите и за евакуиране на хората и животните от района на пожара. 


бедствия аварии горски пожар

Информацията, предоставена на тази уебстраница, има само образователен характер и не може да замени професионален съвет, консултация или лечение. Авторите на материалите не носят отговорност за каквито и да било действия, предприети въз основа на информацията, предоставена на този уебсайт. Всяка кризисна ситуация и бедствие са уникални, и се препоръчва да се консултирате с квалифициран здравен или кризисен специалист за персонализиран съвет и ръководство. Уебсайтът не носи отговорност за евентуални загуби, вреди или пропуски, произтичащи от използването на предоставената информация. Потребителите се приканват да проверяват актуалността на предоставената информация и да се консултират с авторитетни източници при необходимост. Уебсайтът не гарантира точността, пълнотата или актуалността на информацията и не носи отговорност за евентуални пропуски или грешки в съдържанието.